Stenografi Nedir

Stenografi Yunanca dar, sıkı, sıkıştırılmış anlamına gelen “Stenos” ve yazmak anlamına gelen “Graphie” kelimelerinden oluşmuş ve Fransızcaya “Stenographie” şekliyle geçmiş bir kelimedir.

Stenografinin belli özellikleri dikkate alınarak yapılmış birçok tanımı vardır:

• Stenografi, kısaltılmış ve uzlaşmalı işaretlerden meydana gelen ve sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya yarayan yazı metodu.

• Stenografi, alfabenin harfleri, noktalama işaretleri, kelimeleri yerine semboller ve kısaltmalar kullanan çabuk yazma sistemi.

• Birtakım geometrik çizgi ve işaretlerle, konuşulanı aynı hızla yazma sanatı.

* Tüm tanımların ortak noktası “hız” ve “kısa” yazımdır. Bu görüşler çerçevesinde stenografiyi “Alfabenin harf, kelime ve terimleri yerine semboller ve kısaltmalar kullanarak konuşulanı aynı hızla yazma sanatı” olarak tanımlayabiliriz.