Stenograf Yönetmeliği

PARLAMENTO STENOGRAFLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi

Derneğin adı

MADDE 1- 1) Derneğin adı “Parlamento Stenografları Derneği”dir.

2) Derneğin kısa adı “PSD”dir.
Derneğin merkezi

MADDE 2- 1) Derneğin merkezi Ankara’dadır.

2) Derneğin şubesi yoktur.
Derneğin amblemi

MADDE 3- Derneğin amblemi Genel Kurul tarafından belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Derneğin Amacı ve Faaliyet Alanları

Derneğin amacı

MADDE 4- Dernek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin asli ve özgün kadrosu olan stenograflık mesleğinin korunması ve geliştirilmesini sağlamak; Türkiye Büyük Millet Meclisi stenografları arasında mesleki birlik, beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirmek; yasama ve denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüterek öneriler geliştirmek; Türkçenin doğru ve güzel kullanımı ile Parlamento diline ve üslubuna yönelik projeler yürütmek; üyelerinin sosyal, bilimsel, mesleki ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak; mesleki ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi, mali ve özlük haklarının korunması ve savunulması doğrultusunda çalışmalar yapmak ve girişimlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.
 

Tüm Maddelere Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.