TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığınca bugüne kadar eksikliği çok hissedilen Steno Kitabı Çıktı.

TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığınca bugüne kadar eksikliği çok hissedilen Steno Kitabı Çıktı.

TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığınca yayımlanan kitapta stenografların eğitiminde bugüne kadar düzenlenen stenografi kurslarında kullanılan ders notlarından yararlanıldı.

Kitapta, stenografide kullanılan temel işaretler, kuralları ve örnekleriyle yer alıyor.


TBMM Başkanı Cemil Çiçek, kitabın önsözünde, tutanakların, TBMM'nin hafızasını oluşturduğunu, Meclis açıldığı günden beri Genel Kurulda yapılan her konuşmanın kayıt altına alındığını belirtti.
''Halen sadece TBMM'de kullanılan stenografi, Meclis bünyesinde stenografi ihtiyacı oldukça açılan kurslarda TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı stenografları tarafından öğretilmektedir. Meclis stenografları, stenografinin hem tek öğretini hem de tek kullanıcısıdır.


TBMM Başkanlığı olarak, ilk kez stenografi konusunda bir eser yayımlıyoruz. Bu kitap stenografinin alfabesi anlamına gelen işaretler, kısaltmalar ve alıştırmalardan oluşmaktadır. Her ne kadar steno alfabesini öğrenmek, stenografiyi etkin kullanabilmek için tek başına yeterli olmasa da böyle bir eserin TBMM tarafından basılması, stenografinin gelişmesine önemli katkı yapacaktır.''