Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan Tutanak Terimleri Sözlüğü H. Ferhat Aydın ve Özlem Çakır Arkadaşlarımızın Gayretli Çalışmalarıyla Hazırlandı

Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan Tutanak Terimleri Sözlüğü H. Ferhat Aydın ve Özlem Çakır Arkadaşlarımızın Gayretli Çalışmalarıyla Hazırlandı

TBMM Genel Sekreteri Neziroğlu: "Sözlük, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Meclis tutanaklarının daha iyi anlaşılması amacıyla hazırlanan tek sözlük olması açısından büyük önem taşıyor.

TBMM Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu, yaptığı açıklamada, Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan Tutanak Terimleri Sözlüğü'nün gerek Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan gerekse Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Meclis tutanaklarının daha iyi anlaşılması amacıyla hazırlanan tek sözlük olması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sözlük, bugünün parlamento terimleri mevcut birikimlerden ve değişik yazılı kaynaklardan derlenip bir araya getirildi. Sözlük hazırlanırken, Meclis uygulamalarının ana kaynağı olan Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan içtüzükleri, dil yönünden kelime bazlı incelemeye tabi tutuldu.
Sözlük hazırlanırken Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan tutanak fihristleri taranarak, oralardaki gündem dışı konuşmalar, gelen kağıtlar, hoş geldiniz mesajları, fihrist ana ve alt başlıkları altında toplandı. Ayrıca, toplanan tüm bu kelime/terim/tamlamaların günümüzdeki anlamları da açıklanarak, sözlükçülük tekniği açısından, anlaşılmasının kolaylaştırılması amacıyla, her kelime/terim/tamlamaların cümle içinde nasıl geçtiği, dönemin tutanaklarından alıntılarla gösterildi.
Sözlük, basılı versiyonunun yanı sıra, TBMM'nin internet sayfasında da yayınlanacak.