Belediye Meclisleri İle Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Arasında İş Birliği Arayışları Devam Ediyor.

Belediye Meclisleri İle Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Arasında İş Birliği Arayışları Devam Ediyor.

• Türkiye Büyük Millet Meclisi, geçmişten bu yana oluşan bilgi birikimini kamu kurumlarıyla paylaşması düşüncesi kapsamında tek öğreteni ve kullanıcısı kendisi olan stenografiyi bakanlık temsilcilerine öğretti ve şimdi de belediye meclisleriyle tutanak konusunda bir iş birliği arayışında.