Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan Tutanak Terimleri Sözlüğü H. Ferhat Aydın ve Özlem Çakır Arkadaşlarımızın Gayretli Çalışmalarıyla Hazırlandı

Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan Tutanak Terimleri Sözlüğü H. Ferhat Aydın ve Özlem Çakır Arkadaşlarımızın Gayretli Çalışmalarıyla Hazırlandı

Köklü bir parlamento geleneğine sahip ülkemizin geçirdiği siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi, değişimi veya kırılmaları görebileceğimiz en önemli yazılı kaynakların başında Meclis tutanakları gelmektedir. Meclis tutanakları, siyasi tarihimizin aynası olduğu gibi, aynı zamanda Meclisimizin ve devletimizin hafızası niteliğini de taşımaktadır.

 

Bugüne kadar, Meclis tutanakları incelenerek anayasa hukuku, parlamento hukuku, siyaset bilimi ve siyasi tarih gibi farklı sahalarda sayısız araştırmalar yapılmıştır. Fakat, tutanaklara dil açısından yaklaşan, tarihi süreç içinde Parlamentomuzda kullanılan kelimeleri derleyip bir araya getiren sözlük niteliğindeki bir çalışma ilk defa gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada özellikle Meclis-i Âyan ve Meclisi-i Mebusan tutanakları ile fihristlerinin taranmasının ve Osmanlı meclislerinin iç tüzüklerinde geçen kelime ve yasama terimlerinin bir araya getirilmesinin bu alanda çok büyük bir boşluğu dolduracağı düşüncesindeyim. Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyan Tutanak Terimleri Sözlüğü’nde, toplanan kelimelerin
Osmanlı Türkçesi ile günümüz Türkçesi yazılışlarının bir arada verilmesi ve bu kelimelerin, dönemin tutanaklarda geçtiği şekliyle örneklenmesi çalışmaya ayrıca bir zenginlik katmaktadır.

 

Dünyada konuşulan en köklü ve en yaygın dillerden biri Türkçedir. Yazı dili olarak da en eski diller arasındadır. Ancak zengin bir dil kültürü ve kelime hazinesine sahip olmamıza rağmen günlük hayatta ortalama 250-300 kelimeyle konuşuyoruz. O nedenle bu konuda önemli adımlar atılmalı, geçmiş dil zenginliğimiz araştırılarak kültür yaşamımıza ve konuşmamıza kazandırılmalıdır. Bu amaçla yapılan her türlü çalışmayı çok önemsiyorum ve destekliyorum.

 

Bu eseri Meclisimizle ilgili akademik çalışma yapanlar başta olmak üzere, milletvekillerinin, yasama çalışanlarının ve dil bilimcilerin yararlanabileceği bir kaynak olarak nitelendiriyorum. Bu çalışmanın Tutanak Hizmetleri Başkanlığımızca hazırlanmasını da İdari Teşkilatımızın özellikle araştırmaya ve üretmeye yönelik yürüttüğü çalışmaların bir sonucu olarak değerlendiriyorum. Bu vesileyle, Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Âyan Tutanak Terimleri Sözlüğü’nün hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyor ve eserin
hayırlı olmasını diliyorum.

 

Cemil ÇİÇEK
Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı

 

Sözlük İçin Tıklayınız...